Dịch vụ xin giấy phép Nhập khẩu và C/O các loại

GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HOÁ (C/O – CERTIFICATE OF ORIGIN):
– Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa – C/O (Certificate of Origin) là văn bản do tổ chức có thẩm quyền thuộc quốc gia hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu hàng hóa cấp, dựa trên những quy định và yêu cầu liên quan về xuất xứ, chỉ rõ nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.

– Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa – C/O (Certificate of Origin) phải thể hiện được nội dung xuất xứ của hàng hoá, xuất xứ đó phải được xác định theo một Qui tắc xuất xứ cụ thể.

* Mục đích của Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa – C/O (Certificate of Origin):
– Ưu đãi thuế quan: xác định được xuất xứ của hàng hóa khiến có thể phân biệt đâu là hàng nhập khẩu được hưởng ưu đãi để áp dụng chế độ ưu đãi theo các thỏa thuận thương mại đã được ký kết giữa các quốc gia.
– Áp dụng thuế chống phá giá và trợ giá: Trong các trường hợp khi hàng hóa của một nước được phá giá tại thị trường nước khác, việc xác định được xuất xứ khiến các hành động chống phá giá và việc áp dụng thuế chống trợ giá trở nên khả thi.
– Thống kê thương mại và duy trì hệ thống hạn ngạch: Việc xác định xuất xứ khiến việc biên soạn các số liệu thống kê thương mại đối với một nước hoặc đối với một khu vực dễ dàng hơn. Trên cơ sở đó các cơ quan thương mại mới có thể duy trì hệ thống hạn ngạch – Xúc tiến thương mại.

Các mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa – C/O (Certificate of Origin) hiện đang được áp dụng tại Việt nam:
– C/O cấp theo qui tắc xuất xứ không ưu đãi:
+ C/O mẫu B (cấp cho hàng XK).
+ C/O cho hàng cà phê (theo qui định của Tổ chức cà phê thế giới).

– C/O cấp theo qui tắc xuất xứ ưu đãi:
+ C/O mẫu A (cấp cho hàng XK đi các nước cho hưởng ưu đãi thuế quan phổ cập GSP).
+ C/O mẫu D (thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung CEPT giữa các nước ASEAN).
+ C/O mẫu E (ASEAN – trung quốc).
+ C/O mẫu AK (ASEAN – Hàn quốc).
+ C/O mẫu AJ (ASEAN – Nhật bản).
+ C/O mẫu VJ (Việt nam – Nhật bản).
+ C/O mẫu AI (ASEAN – Ấn độ).
+ C/O mẫu AANZ (ASEAN – Australia – New Zealand).
+ C/O mẫu VC (Việt nam – Chile).
+ C/O mẫu S (Việt Nam – Lào; Việt Nam – Campuchia).

* Nơi cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa – C/O (Certificate of Origin):

– Phòng quản lý XNK thuộc Bộ công thương: cấp các loại C/O theo Hiệp định thương mại tự do hàng hoá FTA như C/O form D, C/O form E, C/O form AK, C/O form AJ, C/O form VJ, C/O form AI, C/O form AANZ, C/O form VC…

co ecoys
– Trung tâm Xác nhận Chứng từ Thương mại thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI: cấp C/O form B, C/O form A, C/O form ICO…
co

 Bạn có thắc mắc, băn khoăn không biết hàng hóa sản phẩm doanh nghiệp mình xuất khẩu đi phải sử dụng C/O MẪU A, hay C/O MẪU B, C/O MẪU D, C/O MẪU E, C/O MẪU AK, C/O MẪU AJ, C/O MẪU VJ, C/O MẪU AI, C/O MẪU AANZ, C/O MẪU VC,…..

HÃY ĐẾN VỚI HOÀNG DƯƠNG LOGISTICS ĐỂ CÓ THỂ HOÀN THIỆN BỘ CHỨNG TỪ XUẤT KHẨU TRONG THỜI GIAN NGẮN NHẤT, NHANH NHẤT VỚI CHI PHÍ HỢP LÝ.